VÅRA AVTAL OCH VILLKOR

ALLMÄNT

På denna sida har vi publicerat våra avtal, villkor och policys. Är du revisionskund gäller Uppdragsavtal revision och Allmänna villkor revision. Är du rådgivningskund gäller Uppdragsavtal rådgivning och Allmänna villkor rådgivning samt Personuppgiftsbiträdesavtalet. Informationen om penningtvätt gäller samtliga uppdrag. 

Uppdragsavtal revision

VÅRT REVISIONSAVTAL

Detta är vårt revisionsavtal. I detta finner du villkoren för de revisionsuppdrag vi utför.

Uppdragsavtal revision.pdf Uppdragsavtal revision.pdf
Size : 57.726 Kb
Type : pdf

Allmänna villkor revision

DET FINSTILTA

Som bilaga till revisionsavtal gäller Allmänna villkor revision.

Allmänna villkor revisionstjänster.pdf Allmänna villkor revisionstjänster.pdf
Size : 62.308 Kb
Type : pdf

Uppdragsavtal rådgivning

VÅRT RÅDGIVNINGSAVTAL

Detta är vårt rådgivningsavtal. I detta finner du villkoren för de rådgivningsuppdrag vi utför.

Uppdragsavtal rådgivning.pdf Uppdragsavtal rådgivning.pdf
Size : 58.307 Kb
Type : pdf

Allmänna villkor rådgivning

DET FINSTILTA

Som bilaga till vårt rådgivningsavtal gäller Allmänna villkor rådgivning.

Allmänna villkor rådgivningstjänster.pdf Allmänna villkor rådgivningstjänster.pdf
Size : 74.202 Kb
Type : pdf

GDPR

SÅ BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER

Vi har tagit fram en GDPR-policy. Den gäller alla kunder. Är du rådgivningskund gäller även Personuppgiftsbiträdesavtalet. 

GDPR policy.pdf GDPR policy.pdf
Size : 73.263 Kb
Type : pdf
Personuppgiftsbiträdesavtal.pdf Personuppgiftsbiträdesavtal.pdf
Size : 55.89 Kb
Type : pdf

Lag om penningtvätt

KUNDKÄNNEDOM OCH RISKBEDÖMNING

Som leverantör av revisions- och rådgivningstjänster omfattas vi av Lagen om penningtvätt. Vi har tagit fram en information för att du som kund ska veta vad som gäller. Titta gärna på filmen nedan för att snabbt få grepp om vad som gäller i fråga om penningtvätt, kundkännedom och risker.

Information om Penningtvätt.pdf Information om Penningtvätt.pdf
Size : 124.638 Kb
Type : pdf

© Copyright Östgöta Revision AB