Vi hjälper dig med företagandet

Vi är specialiserade på att hjälpa småföretag och dess ägare med revision, ekonomisk rådgivning, redovisning, skattekonsultation, bokslut, årsredovisning och inkomstdeklarationer.
 
Expertis när du behöver det

Vi har mer än tjugo års erfarenhet av revision, redovisning och beskattning av småföretag och kan stötta i alla delar av processen från start, löpande drift och avslut av företag. 

Vi finns nära dig

Kontoret finns i Ljungsbro strax utanför Linköping medan våra kunder finns i hela länet och i några fall även utanför. Det centrala läget i länet gör att vi aldrig har långt till dig. Med molnbaserade applikationer och effektiv kommunikation kan vi även ta oss an uppdrag på distans. 

Våra tjänster

Vi har bredden - och djupet

Vi erbjuder ett brett tjänsteutbud med spetskompetens inom flera områden. Nedan finner du de delar av vårt tjänsteutbud som är mest efterfrågade.

Revision

Lagstadgad revision ger ditt företag ett mervärde. Om ditt företag uppfyller två av följande tre villkor så behöver du en revisor: Omsättning mer än 3 miljoner kronor, fler än 3 anställda och en balansomslutning (=summa tillgångar) som är högre än 1,5 miljoner kronor. 

Skatt

Inkomstskatt och moms är komplicerade och omfattande skatteområden. Fel kan bli kostsamma. När du behöver stöttning, kvalificerad rådgivning eller hjälp med att deklarera så tar vi hand om det åt dig.

Redovisning, bokslut och årsredovisning

Vi hjälper dig med allt från bokslut, deklaration och årsredovisning till råd om löpande bokföring, val av bokföringsprogram samt utbildningar och utredningar inom redovisning. Vi kan även hjälpa mindre kunder med bokföring av hela årets transaktioner.


Rådgivning

Vår rådgivning omfattar en rad olika områden. Vi kan hjälpa dig med att starta upp ditt bolag eller din enskilda firma, ge råd i frågor som rör aktiebolag, enskilda firmor, generationsskiften, köp och försäljning av bolag och verksamheter samt mycket annat. 

Intern kontroll

I små företag är det ofta ägarna själva som utövar kontrollen. Större företag och organisationer behöver forma system för intern styrning och kontroll. Vi kan hjälpa till med att utforma en effektiv intern kontroll men också granska/utreda om den är tillräcklig samt ge förslag på förbättringar. 

Utbildning

Vi utbildar företagare i hur man själv kan sköta företagets löpande redovisning, löne-, skatte- och momsredovisning. Vi hjälper till med val av programvara/redovisningssystem samt utbildar i handhavande och regler. För större företag och organisationer kan vi skräddarsy utbildningar i redovisning, skatt, moms och intern kontroll.

Professionellt och personligt

Det som skiljer oss från de större byråerna är att vi tar oss tid med dig som kund, är mer personliga, hjälpsamma och flexibla. Inte heller är vi riktigt lika dyra. Behövs det så träffar vi våra kunder på kvällen eller på helgen vilket är något som få andra kan erbjuda. Det är vad vi kallar service.

 

Adress

Östgöta Revision AB
Skogsråvägen 16
590 74  LJUNGSBRO
SWEDEN
Telefon: +46 (0)733 505103
E-mail: rickard.lonn(at)ostgotarevision.se

Hitta hit

Kontakta oss

Klicka i något av alternativen

Östgöta Revision AB, Skogsråvägen 16, 590 74  LJUNGSBRO, SWEDEN, Tel +46(0)733 505103

© Copyright Östgöta Revision AB